Kratka zgodovina Bolgarije

Kratka zgodovina Bolgarije

Zgodovina Bolgarije, najpomembnejši datumi v zgodovini Bolgarije, najzanimivejši zgodovinski dogodki Bolgarije, Tračani, Turki, Slovani, Bizanc, krščanstvo, Nato, EU.

Ozemlje Bolgarije je bilo naseljeno že od najzgodnejših zgodovinskih časov – dobe bakrenega kamna. Arheološka odkritja iz tega obdobja so bila narejena v bližini Karłówa, v regiji Nova Zagora, Veliko Trnovo, Vidin, Sofija, Teteven, Trojan v Rodopih. Od takrat najstarejši zlati zakladi na svetu, najdeni v bližini Warna, segajo v bronasto dobo, ko so bili prvič naseljeni Tračani, ki jih omenja Homer. Ukvarjali so se s poljedelstvom in vzrejo, o njihovi bogati kulturi pa pričajo odkritja arheologov (zaklad Valchitrana). V 11. stoletju pred našim štetjem so se pojavile prve traške državne zveze, ki so doživele razcvet v 7.-6. stoletju pred našim štetjem. V prvem stoletju je njihove dežele osvojil Rim, od petega stoletja pa so prišle pod oblast Bizanca. Postopoma so jih asimilirala slovanska plemena, ki so se naselila na Balkanskem polotoku od 6. stoletja dalje. V drugi polovici 7. stoletja so se Turki naselili na ozemlju današnje severovzhodne Bolgarije in v zavezništvu s Slovani ustanovili bolgarsko državo, ki jo je leta 681 priznalo Bizantinsko cesarstvo.

Zgodovinski koledar – Bolgarija.

Leta 864, v času vladavine kneza Borisa I. Mihaila (852-889 n.š.), so Bolgari sprejeli krščanstvo kot svojo uradno vero. Sprejem krščanstva je prispeval k odpravi etničnih razlik med Prabolgari in Slovani in začel se je proces izgradnje enotnega bolgarskega naroda. Ustanovljena je bila močna država s prestolnico v Pliski (od leta 895 v Presławu), ki je trajala v obdobju 681-1018. Od leta 1018 je ozemlje Bolgarije dokončno osvojilo Bizantinsko cesarstvo in je ostalo pod oblastjo Bizantincev do leta 1185. V letih 1186-1398 je obstajala druga bolgarska država, po kateri njeno ozemlje postane del Otomanske države. 1908 popolna neodvisnost Bolgarije, priključitev Vzhodne Rumelije. Zaradi balkanskih vojn (1912-1913) je Bolgarija izgubila velik del svojega ozemlja in se zato pridružila prvi svetovni vojni na strani centralnih sil. V drugi svetovni vojni se je odločila (med drugim skupaj z Madžarsko in Finsko) za stran osi. Zasedba države s strani Rdeče armade leta 1944 je povzročila strmoglavljenje monarhije in ustanovitev ljudske republike leta 1946 pod vodstvom komunistov. 13. oktobra 1991 so bile v Bolgariji prve svobodne volitve. Leta 2004 se Bolgarija pridruži zavezništvu Nato, 1. januarja 2007 pa postane članica Evropske unije.