Cestovné kancelárie – názory na cestovné kancelárie, aká cestovná kancelária?

Cestovné kancelárie – názory na cestovné kancelárie, aká cestovná kancelária?

Bulgaria Holidays – cestovné kancelárie, názory na cestovné kancelárie, aká cestovná kancelária? Kde kúpiť zájazd? Odstúpenie od zmluvy, odstúpenie od zájazdu alebo dovolenky.

Zájazdy a dovolenky s cestovnou kanceláriou.

Názory na cestovné kancelárie sa rôznia rovnako ako destinácie turistických výletov. Podľa mňa treba byť voči týmto rozdielnym názorom skeptický. Vhodnejším riešením je nakupovať dovolenky a zájazdy od touroperátorov, a nie od agentov – pretože viem, aké ťažké je nájsť viacero ponúk v jednej kancelárii, nieto ešte predať ponuky od desiatok rôznych touroperátorov. Práve na takýchto úradoch najčastejšie dochádza k nedorozumeniam. Agent zabudne niečo povedať a potom ten škandál. Aj tieto názory sú výsledkom neznalosti zákazníkov či nedostatku racionálneho myslenia – ak niečo na dovolenke nevyjde, vždy je na vine kancelária. Najlepším príkladom sú tvrdenia, že dopravné prostriedky meškajú. Za to zodpovedá dopravca, nie kancelária atď… Kedysi dávno som chodil s rodičmi na dovolenky a výlety organizované cestovnými kanceláriami. Rodičia všetko dôkladne skontrolovali, vr. CK odporúčané priateľmi, povesť kancelárie, ponuky, názory na miesta ubytovania a bez väčších problémov.

Aká cestovná kancelária?

Na tomto mieste – rád by som zdôraznil, že nie každý má zmysel pre organizovanie výletov a niektorí na to nemajú dostatok času, a preto je kúpa zájazdu či dovolenky v cestovnej kancelárii výbornou alternatívou a skupinový výlet je príležitosť stretnúť veľa úžasných ľudí. Dobrá cestovná kancelária je z pohľadu zákona o službách cestovného ruchu taká, ktorá garantuje zabezpečenie práv zákazníkov. Má teda živnostenské oprávnenie alebo licenciu. Dôveryhodnosť kancelárie je možné preveriť aj v Centrálnom registri povolení organizátorov cestovného ruchu a cestovných kancelárií. Pred podpisom zmluvy s cestovnou kanceláriou si ju prosím pozorne prečítajte. Vyhnete sa tak neskorším prekvapeniam a sklamaniam. Na vykonávanie činnosti organizátora cestovného ruchu je naďalej potrebný zápis do registra vedeného krajským krajským úradom, v ktorom má podnikateľ sídlo. Riaditeľ spoločnosti už nemusí mať primerané vzdelanie alebo prax, ale k žiadosti o zápis do registra by mal byť vždy priložený doklad potvrdzujúci uzatvorenie zmluvy s poisťovňou alebo vyhlásenie o prijatí platieb. len na viazaný účet (domáca turistika).

Bulharská cestovná kancelária

Podmienky odstúpenia od zmluvy a odstúpenia od zájazdu.

Cestovné kancelárie často zmluvne zabezpečujú možnosť zmeny ceny. Je to opodstatnené okrem iného tým, keď sa dramaticky znížil kurz zlotého alebo sa zvýšili náklady na dopravu. Ak sa cena akcie zvýši o viac ako 10 percent. Máte právo bezplatne zrušiť zájazd.