Bulgária rövid története

Bulgária rövid története

Bulgária története, Bulgária történetének legfontosabb dátumai, Bulgária legérdekesebb történelmi eseményei, trákok, törökök, szlávok, Bizánc, kereszténység, NATO, EU.

Bulgária területe a legrégibb történelmi idők – a rézkő korszaka – óta lakott volt. Ebből az időszakból származó régészeti felfedezések Karłów közelében, a Nova Zagora régióban, Veliko Tarnovo, Vidin, Sofia, Teteven, Troyan a Rodope-hegységben történtek. Azóta a Warn közelében talált legrégebbi aranykincseket a világon először a bronzkorba datálják, amikor a Homérosz által említett trákokat betelepítették. Mezőgazdasággal és tenyésztéssel foglalkoztak, gazdag kultúrájuk bizonyítékai a régészek felfedezései (Valchitran kincse). A Kr.e. 11. században jelentek meg az első trák államszövetségek, amelyek a Kr.e. 7-6. Az első században földjeiket Róma hódította meg, az V. századtól pedig Bizánc fennhatósága alá kerültek. Fokozatosan asszimilálódtak a Balkán-félszigeten a 6. századtól megtelepedett szláv törzsek. A 7. század második felében törökök telepedtek le a mai Északkelet-Bulgária területén, és a szlávokkal szövetségben megalakították a Bizánci Birodalom által 681-ben elismert bolgár államot.

Történelmi naptár – Bulgária.

864-ben, I. Borisz Mihail herceg (i.sz. 852-889) uralkodása alatt a bolgárok felvették hivatalos vallásukká a kereszténységet. A kereszténység felvétele hozzájárult a protobolgárok és a szlávok közötti etnikai különbségek felszámolásához, és megindult az egységes bolgár nemzet kiépítésének folyamata. A pliska fővárossal (895-től Presław) hatalmas állam jött létre, amely 681-1018 között állt fenn. 1018-tól Bulgária területét végleg meghódította a Bizánci Birodalom, és 1185-ig a bizánciak fennhatósága alatt maradt. 1186-1398 között létrejött a második bolgár állam, majd területe az Oszmán állam részévé válik. 1908 Bulgária teljes függetlensége, Kelet-Rumélia annektálása. A balkáni háborúk (1912-1913) következtében Bulgária elvesztette területének nagy részét, ezért a központi hatalmak oldalán csatlakozott az első világháborúhoz. A második világháborúban (többek között Magyarországgal és Finnországgal együtt) a tengely oldalát választotta. Az ország 1944-es Vörös Hadsereg általi megszállása a monarchia megdöntését és 1946-ban a kommunisták vezetésével népköztársaság létrehozását eredményezte. 1991. október 13-án tartották az első szabad választásokat Bulgáriában. 2004-ben Bulgária csatlakozik a NATO-szövetséghez, és 2007. január 1-jén az Európai Unió tagja lesz.