Stručná historie Bulharska

Stručná historie Bulharska

Historie Bulharska, nejdůležitější data v dějinách Bulharska, nejzajímavější historické události Bulharska, Thrákové, Turci, Slované, Byzanc, křesťanství, NATO, EU.

Území Bulharska bylo osídleno již od nejstarších historických dob – doby měděného kamene. Archeologické objevy z tohoto období byly učiněny u Karłówa, v oblasti Nova Zagora, Veliko Tarnovo, Vidin, Sofia, Teteven, Troyan v pohoří Rodopy. Od té doby byly nejstarší zlaté poklady na světě nalezené poblíž Warnu datovány do doby bronzové, kdy byli poprvé osídleni Homérem zmínění Thrákové. Zabývali se zemědělstvím a chovem a dokladem jejich bohaté kultury jsou objevy archeologů (poklad Valchitranu). V 11. století př. n. l. se objevily první thrácké státní svazky, které vzkvétaly v 7.-6. V prvním století jejich země dobyl Řím a od pátého století se dostaly pod nadvládu Byzance. Postupně je asimilovaly slovanské kmeny, které se od 6. století usazovaly na Balkánském poloostrově. V druhé polovině 7. století se na území dnešního severovýchodního Bulharska usadili Turci a ve spojenectví se Slovany vytvořili bulharský stát uznaný Byzantskou říší v roce 681.

Historický kalendář – Bulharsko.

V roce 864, za vlády prince Borise I. Michaila (852-889 n. l.), přijali Bulhaři křesťanství za své oficiální náboženství. Přijetí křesťanství přispělo k odstranění etnických rozdílů mezi Protobulhary a Slovany a začal proces budování jednotného bulharského národa. Vznikl mocný stát s hlavním městem Pliska (od roku 895 Presław), který trval v období 681-1018. Od roku 1018 bylo území Bulharska definitivně dobyto Byzantskou říší a pod nadvládou Byzantinců zůstalo až do roku 1185. V letech 1186-1398 zde vznikl druhý bulharský stát, po kterém se jeho území stalo součástí osmanského státu. 1908 úplná nezávislost Bulharska, připojení východní Rumélie. Bulharsko v důsledku balkánských válek (1912-1913) ztratilo velkou část svého území, a proto se zapojilo do první světové války na straně Ústředních mocností. Ve druhé světové válce se rozhodlo (mimo jiné spolu s Maďarskem a Finskem) na stranu Osy. Okupace země Rudou armádou v roce 1944 vyústila ve svržení monarchie a v roce 1946 nastolení lidové republiky pod vedením komunistů. 13. října 1991 se v Bulharsku konaly první svobodné volby. V roce 2004. Bulharsko vstupuje do aliance NATO a 1. ledna 2007 se stává členem Evropské unie.