Кратка история на България

Кратка история на България

История на България, най-важните дати в историята на България, най-интересните исторически събития на България, траки, турци, славяни, Византия, християнство, НАТО, ЕС.

Територията на България е обитавана от най-ранни исторически времена – епохата на медния камък. Археологически открития от този период са направени край Карлов, в Новозагорско, Велико Търново, Видин, София, Тетевен, Троян в Родопите. Оттогава най-старите златни съкровища в света, открити близо до Уорн, са датирани от бронзовата епоха за първи път, когато споменатите от Омир траки са били заселени. Занимавали са се със земеделие и развъждане, а свидетелство за богатата им култура са откритията на археолозите (съкровището на Вълчитрън). През 11 в. пр. н. е. се появяват първите тракийски държавни съюзи, които процъфтяват през 7-6 в. пр. н. е. През първи век земите им са завладени от Рим, а от пети век попадат под властта на Византия. Постепенно те са асимилирани от славянските племена, заселили се на Балканския полуостров от VI век нататък. През втората половина на VII в. на територията на днешна Североизточна България се заселват турци, които в съюз със славяните образуват признатата от Византийската империя българска държава през 681 г.

Исторически календар – България.

През 864 г., по време на управлението на княз Борис I Михаил (852-889 г.), българите приемат християнството за официална религия. Приемането на християнството допринася за премахването на етническите различия между прабългарите и славяните и започва процесът на изграждане на единна българска нация. Създава се мощна държава със столица в Плиска (от 895 г. в Преслав), която просъществува в периода 681-1018 г. От 1018 г. територията на България е окончателно завладяна от Византийската империя и остава под властта на византийците до 1185 г. През годините 1186-1398 има втора българска държава, след което територията й става част от Османската държава. 1908 г. пълна независимост на България, присъединяване на Източна Румелия. В резултат на Балканските войни (1912-1913 г.) България губи голяма част от територията си, поради което се включва в Първата световна война на страната на Централните сили. През Втората световна война тя избра (заедно с Унгария и Финландия, наред с други) на страната на Оста. Окупацията на страната от Червената армия през 1944 г. води до свалянето на монархията и създаването през 1946 г. на народна република под ръководството на комунистите. На 13 октомври 1991 г. се провеждат първите свободни избори в България. През 2004 г. България се присъединява към НАТО, а на 1 януари 2007 г. става член на Европейския съюз.